Na veškeré naše poskytované služby získáte
dotace z EU – s námi šetříte čas a peníze

 
   
 

 

  Dotace z EU
Ekonomické a marketingové poradenství
 

 

PEOPLE:

zavádění systému zaměstnavatelských
benefitů a daňových úspor
  

 

GRANT:

získávání grantů z EU a národních rozpočtů
(včetně sepsání projektu a projektové žádosti
pro získání dotace EU)
podnikatelské záměry a finanční analýzy
(i pro účely žádostí o úvěr)
Veškeré naše služby související se získáním
grantů či následnou administrací projektu jsou
součástí uznatelných nákladů, na které získáte
dotace!!! Vzhledem k členství majitele
společnosti p. Landy v Národním registru
poradců jsou také poradenské marketingové
služby – audity, strategie, market. plány
dotované z EU.
 

  

MARKETING: marketingové plány
(metodika, sestavení, kontrola)
marketingový audit (systematický,
nezávislý, periodický či jednorázový)
marketingové analýzy včetně analýzy
portfolia (makro, mezo, mikro)
strategie (metodika, plán, cíle,
kontrolní mechanismy)
Veškeré naše služby související se
získáním grantů či následnou administrací
projektu jsou součástí uznatelných
nákladů, na které získáte dotace z
Evropské unie!!!
Vzhledem k členství majitele společnosti
p. Landy v Národním registru poradců
jsou také poradenské marketingové
služby – audity, strategie, market. plány
dotované z EU.