Na veškeré naše poskytované služby získáte
dotace z EU – s námi šetříte čas a peníze

 
   
 

 

  Grant
 

 

Služby k financování projektů z fondů EU či z bankovních ústavů:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Identifikace zdrojů spolufinancování projektu
Procedurální dohled nad přípravou projektových žádostí
Doporučení časového harmonogramu přípravy žádosti
Seznámení s povinnými součástmi žádosti
Vyhodnocení předpokladů projektu k získání dotace
Zpracování formuláře žádosti o dotaci a jeho odevzdání
u příslušného orgánu

 

 

Zpracování příloh nutných k získání grantu či bankovního úvěru :

1.
2.
3.
4.
Finanční analýza (Financial Analysis)
Analýza nákladů a užitků (Cost Benefit Analysis)
Studie proveditelnosti (Feasibility Study)
Podnikatelský plán (Business Plan), případně podnikatelský záměr

 


Našim zákazníkům můžeme v rámci grantové činnosti nabídnout:

fullservice, tzn. zpracování projektu "na klíč" včetně všech povinných příloh
podnikatelské záměry, finanční analýzy a poradenství (i pro účely žádostí o úvěr)

 

Veškeré naše služby související se získáním grantů či následnou administrací projektu jsou součástí uznatelných nákladů, na které získáte dotace!!! Vzhledem k členství majitele společnosti p. Landy v Národním registru poradců jsou také poradenské marketingové služby – audity, strategie, market. plány dotované z EU.

 

 

  

 
Zprostředkování externího financování podnikatelských záměrů

ÚVĚRY

LEASING 
  

 

 

  

 

ZDARMA

poskytujeme poradenství v oblasti identifikace zdrojů spolufinancování projektu – tzn. v počáteční fázi zadarmo zjistíme, zda Váš projekt a zaměření Vaší firmy spadají do oblasti podporované finančními zdroji ze strukturálních fondů EU či národních rozpočtů.

Dále zdarma vyhotovíme doporučení vhodných programů a příležitostí šitých na potřeby konkrétního klienta, financovaných ze strukturálních fondů EU.