Na veškeré naše poskytované služby získáte
dotace z EU – s námi šetříte čas a peníze

 
   
 

 

  O firmě - profil firmy
 

 

Majitelem a hlavním konzultantem firmy PGM Consulting je Ing. Petr Landa, který se zabývá problematikou získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie od roku 2004.

Od tohoto roku se m.j. také věnuje poradenství a projektové činnosti v oblasti prodeje, reklamy a marketingu zejména v segmentu malých a středních podniků.

Na jednotlivých projektech spolupracují též odborně i lidsky fundovaní specialisté a finanční analytici z řad významných zejména finančních společností, kteří přenáší do projektů své profesní znalosti a dovednosti.

 

Poslání firmy:

Chceme napomáhat v rozvoji podnikání a tím i zatraktivnění měst a obcí, k nárůstu zaměstnanosti, ve zvyšování motivace zaměstnanců a tím i ve zvyšování jejich výkonu.

Naše poradenská činnost je postavena na 3 vzájemně provázaných pilířích: lidech, marketingu a financování ze strukturálních fondů EU. Každým jednotlivým pilířem i jejich kombinací pomáháme vytvářet firmám přidanou hodnotu a zvyšovat tak jejich konkurenceschopnost.

Cílová skupina:

Naše činnost je zaměřena na projekty firemní klientely -
malé, střední podniky, i velké společnosti, tak i pro potřeby měst a obcí.

 

Projekt z EU

Evropská unie

Název projektu:
Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti PGM Consulting

Číslo projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005076

Popis projektu:
Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců, kterým bude dosaženo celkového růstu společnosti - zaměstnanci zvyšují svůj odborný potenciál, nezbytný pro naplňování prorůstové strategie zaměstnavatele.

Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Tento projektu je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

 

 


 
Naše hodnoty:

komplexnost a provázanost služeb

profesionalita a odbornost

partnerství a individuální přístup ke klientům