Na veškeré naše poskytované služby získáte
dotace z EU – s námi šetříte čas a peníze

 
   
 

 

  Struktura operačních programů
 

 

Operační programy mají následující strukturu:

  • Úvod
  • Zdůvodnění potřebnosti programu (analýza současné sociální a ekonomické situace v dané oblasti)
  • Popis strategie zvolené k odstranění identifikovaných problémů, definice cílů operačního programu, vazba na ostatní operační programy, vztah k horizontálním tématům
  • Konkretizace zaměření operačního programu (prioritní osy, oblasti podpory, typy projektů realizovatelných v rámci dané oblasti podpory, vymezení příjemců podpory, monitorovací indikátory apod.)
  • Finanční zajištění programu, rozdělení prostředků mezi jednotlivé prioritní osy
  • Popis řízení operačního programu (role institucí zapojených do řízení programu, způsob monitorování, hodnocení, kontrola, publicita)
  • Přílohy
Struktura operačních programů

Ověření dostupnosti dotace pro konkrétního žadatele a tzv. dotační rešerži – t.j. doporučení vhodného dotačního programu můžete získat ZDARMA U NÁS. Stačí vyplnit a odeslat elektronický dotazník.