Administrace

– Zpracování podkladů k povinné publicitě
– Zpracování žádostí o platbu vč. kontroly potřebných dokladů k proplacení dotace
– Zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
– Zpracování žádostí o změnu – v případě potřeby klienta změnit podmínky
– Zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu – v období 3.- 5ti let od finančního
ukončení projektu
– Přítomnost a kvalifikovaná podpora při kontrolách ze strany státních orgánů ČR a EU

KONTAKT

PGM Consulting s.r.o.

Mírové náměstí 207/34, 3. patro
400 01 Ústí nad Labem

IČ 227 72 634
DIČ CZ227 72 634
Zastoupená Ing. Petrem Landou – jednatelem společnosti
Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 228259
Bankovní spojení: ČS 3684741339/0800

Adresa provozovny:
PGM Consulting s.r.o.
Mírové náměstí 207/34
400 01 Ústí nad Labem
pevná linka: 478 478 940