Administrace

Majitelem a hlavním konzultantem firmy PGM Consulting je Ing. Petr Landa, který se zabývá problematikou získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie od roku 2004.

Od tohoto roku se m.j. také věnuje poradenství a projektové činnosti v oblasti prodeje, reklamy a marketingu zejména v segmentu malých a středních podniků.

Na jednotlivých projektech spolupracují též odborně i lidsky fundovaní specialisté a finanční analytici z řad významných zejména finančních společností, kteří přenáší do projektů své profesní znalosti a dovednosti.

PGM Consulting s.r.o.

Mírové náměstí 207/34, 3. patro
400 01 Ústí nad Labem

IČ 227 72 634
Zastoupená Ing. Petrem Landou – jednatelem společnosti Zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30948

Bankovní spojení: 205310475/0600

Tel. + fax: +420 475 212 817

e-mail: info@pgmc.cz

Ing. Petr Landa

jednatel společnosti
Mobil: +420 776 654 984
e-mail: petr.landa@pgmc.cz

Bc. Alena Obstová

asistentka firmy a administrátorka EU projektů
Mobil: +420 774 987 193
e-mail: alena.obstova@pgmc.cz

Ing. Iveta Schovancová

projektový manažer
Mobil: +420 777 229 996
e-mail: veta.schovancova@pgmc.cz