Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb.

Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR.

Termín podáníod 14.4.2023 – 15.11.2023;

Žadatel:

Územně samosprávné celky, Dobrovolné svazky obcí, kraje příspěvkové organizace územně samosprávných celků, Veřejnoprávní VŠ, Veřejné výzkumné instituce, ústavy Akademie věd.

Míra a výše dotace:

100 %, minimálně 1 mil. Kč – maximálně 25 mil. Kč.

Dotaci lze získat na:

Hlavní výdaje:

Stavby, Stavební práce

 • výstavba, nové budovy, přístavby, nástavby;
 • rekonstrukce, stavební úpravy;
 • úprava venkovních ploch pro pobyt a hry dětí, oplocení;
 • přípojky, pořízení protipožárních systémů;
 • osvětlení, bezpečnostní prvky, elektronické a mechanické zabezpečení.

Zvýšení energetické účinnosti budovy

 • zateplení obvodových konstrukcí, výměna otvorových výplní;
 • výměna střešní krytiny;
 • instalace prvků stínění;
 • sanace statických poruch, sanace zdiva a hydroizolace;
 • instalace systému nuceného větrání s rekuperací;
 • výměna hlavního zdroje tepla za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající OZE nebo zemní plyn;
 • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo, jednotka pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla);
 • instalace solárních termických kolektorů, FVE i bateriové akumulace, akumulačních nádrží;
 • pořízení a instalace světelných zdrojů energetické třídy A+ a A++ do společných prostor a čidla pohybu.

Nákupy nemovitosti

 • nákup pozemku;
 • nákup stavby nebo práva stavby.

Vedlejší výdaje:

Příprava a realizace projektu

 • projektová dokumentace;
 • zabezpečení výstavby;
 • průzkumy, posudky, energetické audity, znalecké posudky;
 • zpracování studie proveditelnosti;
 • organizace zadávacích a výběrových řízení.

Související výdaje:

 • pořízení alternativních výukových prostor, modernizace a budování podpůrných provozů (jídelna, prádelna);
 • vybavení venkovních ploch pro děti;
 • úpravy venkovních ploch (chodníky bezbariérové vstupy, přístupové cesty
 • parkovací stání;
 • pořízení vybavení pro provoz dětské skupiny (dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek – např. kuchyň) apod.

PGM Consulting s.r.o.

Mírové náměstí 207/34, 3. patro
400 01 Ústí nad Labem

IČ 227 72 634
Zastoupená Ing. Petrem Landou – jednatelem společnosti Zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30948

Bankovní spojení: 205310475/0600

Tel. + fax: +420 475 212 817

e-mail: info@pgmc.cz

Ing. Petr Landa

jednatel společnosti
Mobil: +420 776 654 984
e-mail: petr.landa@pgmc.cz