Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp. Spolu s instalací FVE lze současně instalovat akumulační baterie a elektrolyzéry pro výrobu vodíku.

Termín podání:

do 15.3.2023

Míra a výše dotace:

Maximálně 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Výše způsobilých výdajů a konečná výše dotace jsou stanoveny na základě individuálního přepočtu dle výkonu elektrárny, akumulační baterie či elektrolyzéru.

Dotaci lze získat na:

  • samostatné projekty s instalací nové FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy

  • sdružené projekty s instalací nových FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

  • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny (jen jako součást projektu FVE)

  • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody (jen jako součást projektu FVE)

PGM Consulting s.r.o.

Mírové náměstí 207/34, 3. patro
400 01 Ústí nad Labem

IČ 227 72 634
Zastoupená Ing. Petrem Landou – jednatelem společnosti Zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30948

Bankovní spojení: 205310475/0600

Tel. + fax: +420 475 212 817

e-mail: info@pgmc.cz

Ing. Petr Landa

jednatel společnosti
Mobil: +420 776 654 984
e-mail: petr.landa@pgmc.cz