Inovační vouchery

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a akreditovaných laboratoří.

Termín podánído 1.2.2024;

Míra a výše dotace:

50% – 75% dle výše výdajů, minimální výše dotace projektu však musí činit 50 000 Kč a maximální výše 1 000 000 Kč

Dotaci lze získat na:

  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku a služeb;
  • zpracování nových systémů, technologických postupů nebo např. unikátních konstrukčních řešení;
  • výdaje související s vývojem (např. SW, HW, materiálu, zařízení, prototypu, funkčního vzorku) nebo zaváděním nového produktu či služby;
  • tvorba nových metod či procesů.
 

PGM Consulting s.r.o.

Mírové náměstí 207/34, 3. patro
400 01 Ústí nad Labem

IČ 227 72 634
Zastoupená Ing. Petrem Landou – jednatelem společnosti Zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30948

Bankovní spojení: 205310475/0600

Tel. + fax: +420 475 212 817

e-mail: info@pgmc.cz

Ing. Petr Landa

jednatel společnosti
Mobil: +420 776 654 984
e-mail: petr.landa@pgmc.cz