Nová výzva na fotovoltaiku

8.3.2022 byla konečně vyhlášená dlouho očekávaná výzva z Národního plánu obnovy na fotovoltaiku na střechu podnikatelských objektů. Oprávnění žadatelé jsou firmy bez ohledu na jejich velikost.

PGM Consulting s.r.o.

Mírové náměstí 207/34, 3. patro
400 01 Ústí nad Labem

IČ 227 72 634
Zastoupená Ing. Petrem Landou – jednatelem společnosti Zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30948

Bankovní spojení: 205310475/0600

Tel. + fax: +420 475 212 817

e-mail: info@pgmc.cz

Ing. Petr Landa

jednatel společnosti
Mobil: +420 776 654 984
e-mail: petr.landa@pgmc.cz