Podnikatelský projekt roku 2022

Na přelomu roku se uskutečnilo vyhlášení vítězů v celostátní prestižní soutěži Podnikatelský projekt roku, která je pořádána Ministerstvem průmyslu a obchodu a Agenturou pro podnikání a inovace. Ta uděluje ceny za úspěšné projekty podpořené z evropských strukturálních fondů již od roku 2006. Projekty ročníku 2022 byly realizovány z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

V kategorii soutěže zaměřené na revitalizaci nemovitostí zvítězil projekt „Revitalizace haly Fibichova“, na jehož přípravě a realizaci se pro firmu WOOD4YOU s.r.o. podíl tým naší společnosti.

Předmětem projektu byla revitalizace zchátralého a nevyužívaného brownfieldového objektu v Ústí nad Labem. Objekt nebyl zbourán, byly zachovány jeho obvodové zdi a na původních rozměrech byla postavena moderní výrobní hala.

 

Základní informace o projektu:

Název projektu: Revitalizace haly Fibichova

Program podpory regiony: Nemovitosti – výzva V. – uhelné regiony

Období realizace projektu: 16. 10. 2019 – 27. 12. 2021

Celkové způsobilé výdaje projektu: 55 017 389,90 Kč

Dotace: 24 757 825,49 Kč

Více informaci o soutěži, i jednotlivých vítězích soutěže a
samotných projektech je na: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/konference-a-seminare-v-ramci-op-pik/ozveny-ppr–270831/

PGM Consulting s.r.o.

Mírové náměstí 207/34, 3. patro
400 01 Ústí nad Labem

IČ 227 72 634
Zastoupená Ing. Petrem Landou – jednatelem společnosti Zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30948

Bankovní spojení: 205310475/0600

Tel. + fax: +420 475 212 817

e-mail: info@pgmc.cz

Ing. Petr Landa

jednatel společnosti
Mobil: +420 776 654 984
e-mail: petr.landa@pgmc.cz