Profesní vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců spojené s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání např. měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, technické a další odborné vzdělávání.

Žadatel

Obchodní korporace; OSVČ; Evidované právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech

Termín podáníod 20.3.2023 do 16.6.2023;

Míra a výše dotace:

76,735 % v případě Obchodních Korporací a OSVČ

90 % v případě Evidované právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech

Min. výše způsobilých výdajů, z kterých je vypočtena dotace: 1 mil. Kč. Max. výše způsobilých výdajů: 6. mil. Kč

Dotaci lze získat na:

  • Vzdělávání: náklady na lektora, učební materiál a pomůcky, náklady na školicí prostory a další režijní náklady, tzv. přímých nákladů na vzdělávání. Každá osoba se může účastnit vzdělávání v délce maximálně 160 hodin.
  • Mzdový příspěvek: příspěvek na refundaci osobních nákladů zaměstnavatele za účast osoby (zaměstnance) na dalším profesním vzdělávání
 

PGM Consulting s.r.o.

Mírové náměstí 207/34, 3. patro
400 01 Ústí nad Labem

IČ 227 72 634
Zastoupená Ing. Petrem Landou – jednatelem společnosti Zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30948

Bankovní spojení: 205310475/0600

Tel. + fax: +420 475 212 817

e-mail: info@pgmc.cz

Ing. Petr Landa

jednatel společnosti
Mobil: +420 776 654 984
e-mail: petr.landa@pgmc.cz