Úspory energie

Realizace staveních prací a pořízení technologií vedoucí ke
snížení úrovně konečné spotřeby energie v podnikatelském sektoru.

Termín podání:

do 30.11.2023

Míra a výše dotace:

Až 65 % z uznatelných výdajů projektu dle velikosti podniku a místa realizace projektu. Minimální výše dotace činí 500 tis. Kč, maximálně 200 mil Kč.

Výše způsobilých výdajů a konečná výše dotace jsou stanoveny na základě úspory energie.

Dotaci lze získat na:

  • využívání obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, instalace akumulátorů

  • modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu

  • využití odpadní energie

  • akumulace všech forem energie

  • efektivnější osvětlení

  • snížení energetické náročnosti budov (zateplení budovy, větrání a rekuperace, MaR)

  • vegetační střechy

  • modernizace výrobních a technologických procesů

PGM Consulting s.r.o.

Mírové náměstí 207/34, 3. patro
400 01 Ústí nad Labem

IČ 227 72 634
Zastoupená Ing. Petrem Landou – jednatelem společnosti Zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30948

Bankovní spojení: 205310475/0600

Tel. + fax: +420 475 212 817

e-mail: info@pgmc.cz

Ing. Petr Landa

jednatel společnosti
Mobil: +420 776 654 984
e-mail: petr.landa@pgmc.cz