Výběrová řízení

V návaznosti na možnost získání dotací z různých programů, zabezpečujeme kompletní realizaci
veřejných zakázek, jejíž správná realizace je nezbytnou podmínkou poskytnutí veřejné podpory. Při
komplexní realizaci výběrových řízení nabízí naše společnost zajištění formálně, právně a odborně
správného průběhu veřejné zakázky. Zpracujeme Vám kompletní Zadávací dokumentaci spolu
s přílohami. Poskytneme Vám kompletní poradenství v oblasti veřejných zakázek a pomůžeme
Vám se stanovením termínů a hodnotících kritérií na míru k vašemu projektu.

Veřejné zakázky zahrnují:
– Metodika ohledně správně nastavených pravidel a kritérií pro vyhlášení VŘ
– Zpracování Zadávací dokumentace spolu s přílohami
– Zveřejnění na profilu zadavatele
– Kontrola a vysvětlení případných dodatečných informací od potencionálních dodavatelů
– Organizační a metodické vedení činnosti hodnotící komise, včetně zajištění veškeré s tím
související administrativy (protokolů):
o jmenování členů hodnotící komise a jejich náhradníků (dle instrukcí zadavatele) a
oznámení termínu otevírání obálek s nabídkami
o otevírání obálek, vytvoření protokolu o otevírání obálek
o kontrola nabídek po formální stránce
o kontrola plnění kvalifikačních kritérií
o vyhodnocení nabídek )

KONTAKT

PGM Consulting s.r.o.

Mírové náměstí 207/34, 3. patro
400 01 Ústí nad Labem

IČ 227 72 634
DIČ CZ227 72 634
Zastoupená Ing. Petrem Landou – jednatelem společnosti
Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 228259
Bankovní spojení: ČS 3684741339/0800

Adresa provozovny:
PGM Consulting s.r.o.
Mírové náměstí 207/34
400 01 Ústí nad Labem
pevná linka: 478 478 940