Chci dotaci pro

Komplexní služby zahrnují:
1. Identifikace zdrojů spolufinancování projektu
2. Procedurální dohled nad přípravou projektových žádostí
3. Doporučení časového harmonogramu přípravy žádosti
4. Seznámení s povinnými součástmi žádosti
5. Optimalizace projektu k získání dotace
6. Zpracování formuláře žádosti o dotaci a jeho odevzdání u příslušného poskytovatele dotace
7. Zpracování Studie proveditelnosti včetně finanční analýzy
8. Metodická pomoc s účetnictvím projektu
9. Metodická pomoc s publicitou projektu
10. Bezplatné dotační rešerše na základě potřeb klienta
11. Bezplatný monitoring dotačních výzev pro potřeby klienta

Zpracování příloh nutných k získání dotace:
1. Finanční analýza (Financial Analysis)
2. Analýza nákladů a užitků (Cost Benefit Analysis)
3. Studie proveditelnosti (Feasibility Study)
4. Podnikatelský plán (Business Plan), případně podnikatelský záměr

  • Velikost

  • Podnikání v oblasti

  • Chci dotaci na

Úspory energie

Pořízení fotovoltaických elektráren i souvisejících akumulačních systémů na objekty podnikatelských…

Zjistit více

Aplikace

Podpora výzkumných a vývojových projektů s tržním potenciálem v oblastech:…

Zjistit více

  • Velikost

Žádné dokumenty nenalezeny.

  • Velikost

  • Chci dotaci na

Žádné dokumenty nenalezeny.

KONTAKT

ZDARMA ověření dostupnosti dotace pro Váš projekt

PGM Consulting s.r.o.

Mírové náměstí 207/34, 3. patro
400 01 Ústí nad Labem

IČ 227 72 634
DIČ CZ227 72 634
Zastoupená Ing. Petrem Landou – jednatelem společnosti
Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 228259
Bankovní spojení: ČS 3684741339/0800

Adresa provozovny:
PGM Consulting s.r.o.
Mírové náměstí 207/34
400 01 Ústí nad Labem
pevná linka: 478 478 940