Inovační vouchery

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuAktualitaFirmy

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a akreditovaných laboratoří. Termín podání: do 1.2.2024; Míra a výše dotace: 50% - 75% dle…

Pokračovat ve čtení Inovační vouchery

Aplikace

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuAktualitaFirmy

Podpora výzkumných a vývojových projektů s tržním potenciálem v oblastech: zpracovatelský průmysl - výrobní sektor, IT, výroba a rozvody energie, zásobování vodou, činnosti související s odpady a sanacemi, stavebnictví, činností…

Pokračovat ve čtení Aplikace